Služby

Projekční a inženýrská činnost

V oblasti projektování zpracováváme veškeré stupně projektových dokumentací pro občanské, bytové i průmyslové stavby.

V poslední době se zaměřujeme také na stavby pro odpady (sběrné dvory, odpadová centra, kompostárny apod.).

Zpracováváme pasporty stávajících stavů objektů, které nebyly povoleny nebo se výkresové dokumentace nedochovaly.

Zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost spočívající v povolení staveb a jejich uvedení do užívání.

V neposlední řadě provádíme technický dozor investora a s tím spojené veškeré činnosti.

 

Odpadové hospodářství

V oblasti odpadového hospodářství zpracováváme analýzy potenciálu produkce odpadů, které jsou nutným požadavkem pro žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Navrhujeme formou studie či investičního záměru možnosti výstavby sběrných dvorů v návaznosti na dotační možnosti ze Státního fondu životního prostředí.

Umíme analyzovat odpadové hospodářství měst a obcí a navrhnout možnosti vedoucí k efektivnímu řešení v dané oblasti.