Služby

Projekce a dozor staveb

V oblasti projektování zpracováváme veškeré stupně projektových dokumentací pro občanské, bytové i průmyslové stavby.

Zaměřujeme se na stavby pro odpady (sběrné dvory, odpadová centra, kompostárny apod.).

Zpracováváme pasporty stávajících stavů objektů, které nebyly povoleny nebo se výkresové dokumentace nedochovaly.

Zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost spočívající v povolení staveb a jejich uvedení do užívání.

Provádíme technický dozor investora a s tím spojené veškeré činnosti.

Nabízíme možnost zpracování projektu v procesu BIM - informační model budovy.

 

Odpadové hospodářství

Zpracováváme analýzy potenciálu produkce odpadů, které jsou nutným požadavkem pro žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Navrhujeme formou studie či investičního záměru možnosti výstavby sběrných dvorů v návaznosti na dotační možnosti ze Státního fondu životního prostředí.

Umíme analyzovat odpadové hospodářství měst a obcí a navrhnout možnosti vedoucí k efektivnímu řešení v dané oblasti.