Projekce a dozor staveb

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro občanské, bytové a průmyslové stavby, pasporty staveb. Inženýrská činnost spojená s povolením stavby. Technický dozor investora při realizaci stavby.

Odpadové hospodářství

Analýzy odpadového hospodářství. Návrhy sběrných dvorů, odpadových center, kompostáren a dalších staveb pro nakládání s odpady. Příprava technických podkladů pro žádost o dotaci v oblasti odpadového hospodářství.

DESACON Zlín, s.r.o.

Jsme projekční a konzultační firma působící především ve Zlínském kraji. Preferujeme osobní přístup a zohledňujeme specifické požadavky každého klienta. Na jednotlivých zakázkách se podílíme s týmem spolupracovníků.

reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference
reference